Körer

Stora Kören. Sjunger väldigt mycket.
.

Lilla Kören. Alla medlemmar är inte lika entusiastiska.
.


Linus, körledare i Lilla Kören. Linus har studerat musik i Wien, Chicago och Bratislava i 14 är så han vet vad han sysslar med. (Privat)
.


Andromeda leder den stora kören (privat).
.

Annica C, översopran i Stora Kören.
.

Helga, sjunger väldigt högt.
.


Erna är den som varit med längst i kören. Hon började 1939.
.

 Hasse sjunger bas. (Privat)

.

Sebbe är för liten för att vara med i kören, men han kan sjunga. (Privat)
.

Annica’s selfie.

Stora Kören gör gästspel på Lomma Bibliotek. I bakgrunden, klädd i blått, välkänd gaphals.