Återgubbar

Här i mitt digitala galleri visar jag mina Återgubbar och lite annat som jag själv eller andra konstmakare gjort. 

Det finns olika sorters Återgubbar. Du hittar de olika sorterna här: (Klicka på en bild så kommer du vidare.)

Jag blir väldigt glad om du klickar dej runt och hälsar på mina gubbar. De tycker om sällskap.

Det tillkommer nya Återgubbar efterhand.

 

Det finns andra konstmakare vars verk jag vill visa i Galleri Återgubbar. Du hittar dem om du klickar på bilden .

Hälsningar

Pelle Ivans

Senaste Nytt

Under december (2023) visar jag tillsammans med Hanna Nilsson gubbar och tavlor på Borgeby Stenugnsbageri. Hanna jobbar med “floating acrylic”.

 

Dags för glasögonbågar igen, nu “Glasögon 2.0”.

 

Under juli i år (2023) ställde jag ut hos Axis konstförening i Lund i företagets fantastiska kontor.

 

Julsalongen i december 2022 på Lommas fina konsthall Kraften blev som vanligt en trevlig utställning tillsammans med kollegorna i SAG – Scanian Art Group.

 

“Återgubbar Uppåt Väggarna” heter mitt bidrag till Lomma Konstförenings medlemsutställning som pågår 27 augusti – 22 september 2022 i Lomma Bibliotek.

 

Jag skaffade nyligen nya glasögon och upptäckte att utbudet av bågar var tråkigt. Gjorde därför  Kollektion Återgubbar. Underlättar läsning av gammal handskriven text.

 

I dessa oroliga tider är det viktigt att makthavarna pratar med varandra. Här ser vi Natos Jens Stoltenberg i samspråk med en viktig president.

Fredssamtal

 

Dessa två är början på Återgubbar Uppåt Väggarna. Riktig konst hänger ju som alla vet  på väggar. Den förste heter Grillmästaren och den andre iFånen.

Utställningen på Kraften i Lomma i november var välbesökt och trevlig. Se Utställningar.

 

Summary in English

My objects are all made of scrap material so what I do is to recycle waste material into things which may not be very useful but hopefully can make people laugh for a short while. The Swedish word ”Återgubbar” is my own word so it can not be found in any dictionary. It is made of two parts: ”åter” which means ”back”. ”gubbar” stands for ”figures” or ”objects”.

Re purposed material” is a  term used by people who transform waste material into useful things.

When I read about ”Upcycling” I realize that my figures could be called ”Upcycling Objects”, but in order to make my own word also in English I call them ”UpObjects

Wikipedia says:

”Upcycling is the opposite of downcycling, which is the other half of the recycling process. Downcycling involves converting materials and products into new materials of lesser quality. Most recycling involves converting or extracting useful materials from a product and creating a different product or material.”

#återgubbar, #aatergubbar, #upcycling, #upobjects, #repurposedmaterial, #scrapmetalart, #skrotkonst, #recycling

Om Återgubbarna

Sedan jag var barn (det är ett  bra tag sedan) har jag skruvat isär apparater och prylar, särskilt när de skulle kastas. Elvispar, rakapparater, borrmaskiner och andra mekaniska saker innehåller många roliga små ting och jag hade länge vanan att samla på dessa, utan att egentligen veta vad dom skulle vara till.

För några är sedan skaffade jag enkla svets- och lödapparater och började leka med att foga samman skrotbitarna som började fylla alltför många lådor i garaget. Ur detta kom små gubbar, djur och nya totalt oanvändbara apparater.
Jag tycker inte att man skall kasta saker i onödan. Om sakerna går sönder skall de repareras och om detta inte går så kan de ju alltid återuppstå som Återgubbar.

På senare tid har det myntats ett begrepp som kanske passar in på Återgubbarna, nämligen “Upcycling“. Det förklaras som:  “Upcycling, en kreativ variant av återvinning, öppnar upp för ett återbruk av alla möjliga sorters prylar. Istället för att låta gamla och förbrukade saker sönderdelas och stöpas om i samma form om igen, innebär upcycling att låta föremålen få helt nya funktioner.” Se mer om detta på Wikipedia.

I USA pratar man mycket om “repurposing“.

En annan konstig term jag stött på är Assemblage. En definition av Assemblage är följande:

As one familiar with the word “assembly” might assume, assemblage is a form of sculpture comprised of “found” objects arranged in such a way that they create a piece. These objects can be anything organic or man-made. Scraps of wood, stones, old shoes, baked bean cans and a discarded baby buggy – or any of the other 84,000,000 items not here mentioned by name – all qualify for inclusion in an assemblage. Whatever catches the artist’s eye, and fits properly in the composition to make a unified whole, is fair game.

.

Så:
Vad det än heter så har jag har väldigt roligt när jag rotar i mina skrotlådor och plötsligen ser hur några bitar kan sammanfogas till något som aldrig funnits tidigare.

 

 

Kontakt

Jag kallas ofta för Pelle (ibland Pelleivans) men jag heter Per-Olof.

Per-Olof Nilsson
Mesangatan 5
23442 Lomma

Tel +46706910364

Email: perolof.ni@telia.com

Jag är medlem i :