Körer: Erna

Erna

Erna är den som varit med längst i kören. Hon började 1939.