Körer: Lilla kören

Lilla kören

Lilla Kören. Alla medlemmar är inte lika entusiastiska.