Uppåt väggarna: Mechanical Woman

Mechanical Woman

Denna flicka fungerar perfekt, men hon känner sig ibland lite kantig.