Uppåt väggarna: Grillmästare

Grillmästare

Denne man är en mycket kreativ grillare. Han grillar “out of the box“.