Gubbar: En Trump en

En Trump en

En trump-en man.  Bestämde mycket. Skickar ofta små textmeddelanden med outgrundligt innehåll