Apparater: Explosionsmotor

Explosionsmotor

Den till vänster är en s k explosionsmotor, dvs en sådan som sitter i de flesta av våra bilar. Den drivs av en giftig vätska (bensin, diesel). Det fungerar så att vätskan antänds under tryck, exploderar och allt börjar snurra, skramla och ryka. Mycket komplicerat och farligt. Omodernt.
Den lilla till höger är en elektrisk motor. Den har en rörlig del och drivs av elektrisk ström. Den verkar vara enklare än den till vänster.
.