Apparater: Återschack

Återschack

Det nya spelet Återschack blev populärt på Facebook, i Sverige och i USA. Många småbitar från botten av skrotlådan gick åt för att skapa det. (Privat)