Homo Telefonicus: Självie

Självie

Ständigt upptagen av sig själv. Batteriet måste laddas ofta.